Ers agor ein drysau yn 2003 ein nod oedd gwerthu amrywiaeth eang o nwyddau Cymraeg/eig yn cynnwys llyfrau, cardiau cyfarch, crysau-t a chwys, crefftau ac anrhegion, rydym bob amser yn ceisio sicrhau bod ein cynnyrch yn cael ei gynhyrchu yma yng Nghymru (er nad yw hyn bob amser yn bosib) ac rydym bob amser yn chwilio am gyflenwyr newydd.

cliciwch y botymau is i weld y oriel llyniau

change language