MEHEFIN

Nerth Bon Braich Awduron amrywiolNofel gywaith syn cynnwys gwaith saith o awduron benywaidd a ysgrifennodd bennod yr un Sian Eirian Rees Davies, Gwen Lasarus, Rhiannon Thomas, Eurgain Haf, Caron Edwards, Annes Glyn a Janice Jones. Maer stori yn troi o amglych cystadleuaeth i ddod o hyd i ferch gryfa Cymru, a fydd yn ei thro yn cynrichioli Cymru mewn cystadleuaeth ar gyfer merched cryfion ledled y byd.


EBRILL

Beti Bwt gan Bet JonesDyma nofel am blentyndod mewn pentref chwarelydd yn ystod yr 1950au yn llais hoffus ar diniwed Beti Bwt. Mae pob pennod yn bwrw golwg ar ryw agwedd ar fywyd Beti ai hynwneud gwahanol gymeriadau a defyllfaoedd o fewn cymdeithas gls. Ceir storiau am y trip Ysgol Sul, dyfodiad y telefision a hyd yn oed llwyddiant yn y ffwtbol. Maen gasgliad o hanesion bachiog a chofiadwy syn arwain at ddiweddglo cynnil ac annisgwyl....

Beth maer wasg yn dweud...

... maer cynildeb wrth iddi sn am fwlio a cham-drin yn llenyddiaeth ar ei gorau...
John Gruffydd Jones.

Mae hwn yn waith hynod ddarllenadwy...yn llawn disgrifiadau trawiadol... Dyma awdures a chanddi ddawn ysgrifennu digamsiynol.
Angharad Price.


MAWRTH

Bronco gan Gwyn ThomasUn ar ddeg o straeon byrion a geir yn y Bronco a pphob un or rheini yn taro deuddeg. Dyma gasgliad o straeon digri, difyr a doniol am gymeriadau bythgofiadwy fel Wynston Draciwla Dfis, Modryb Wilhelmina Radisci, Harri Leibec,ac, yn goron ar y cyfan, yr anfarwol Ffrancestein Taliesin Ifas, syn fwy o gymeriadau nog o gymeriad. Maer hiwmor yn swrrealaidd ar brydiau, dro arall ceir sylwadau dychanol miniog ar ddiffyg gwerthoedd y gymdeithas gyfoes. Ond cyfrol wallgo o ddifyr ydi Bronco yn y bn, cyfrol, chwedl yr awdur, ddarllenwyr sydd bron ou co.


CHWEFROR

Annwyl Smotyn Bach gan Lleucu RobertsMam ofnus yw Llio, syn siarad r Smotyn bach yn ei chroth. Trwy gyfrwng ei dyddiadur cawn gipolwg ar y Gymru newydd ac ar y tensiynau sydd rhyngddi hi ai gwr, Sin. Mae popeth sydd o bwys iddi o dan fygythiad, felly maen gweithredu ar frys cyn iddyn nhw ddiflannun llwyr. Ond fe fydd hynnyn rhoi ei bywyd hi a Smotyn bach yn y fantol...

change language