Martha, Jac a Sianco by Caryl Lewis : 6.95Derbyniodd y nofel yma cryn sylw yn y wasg pan cafodd ei chyoeddi gyntaf, felly dyma mynd ati iw darllen fy hyn i weld beth oedd rheswm yr holl sylw a chefais ddim o fy siomi chwaith. Nofel yw hon wedi ei hysgrifennu yn nhafodiaith gref cefn gwlad Ceredigion, yn llawn disgrifiadau pwerus a chofiadwy gyda symboliaeth yn chwarae rhan bwysig yn y nofel. Maer nofel wedii selio ar dri prif gymeriad fel maer teitl yn awgrymu, dau frawd a chwaer sef Martha, Jac a Sianco. Maer tri yn ddibriod ac dal i fyw ar y fferm deuluol Graig Ddu lle maent yn profi caledi bywyd ar y tir ar rhwymau sydd yn eu caethiwo yno. Dilynwn hanes y tri cymeriad Martha yn gweithion ddiflino i gadwr brodyr yn hapus tra o dan y wyneb mae hin cwato cyfrinach ddofn, yna Jac y brawd hyn syn byw i ffarmio nes iddo gwrdd a Judy y Saesnes syn gweld ei chyfle i gymryd mantais llawn ohonno ac yna y ieuengaf or tri, Sianco, y brawd bach diniwed syn cael amser caled gan Jac ac yna ei faldodi gan Martha.
Maer awdures yn llwyddo i gadw diddordeb y darllenydd gyda cymysgedd o hiwmor tywyll a thristwch dwys, roeddwn yn teimlo fel fy mod wedi bod yn fferm Graig Ddu erbyn ddiwedd y nofel gan fod yr awdures yn llwyddo iw bortreadu ai ddisgrifio mor arbennig. Wrth hedfan trwyr tudalennau cefais fy hun yn ysu am wybod beth fyddai tynged y tri er fy mod yn amau nad diweddglo hapus fyddai ir nofel. Yn wir mi wnaeth y nofel yn ei chyfanrwydd adael cryn argraff arnaf.tudalen dwethaf

change language